home  Home  >  De Dietrich  >  Duurzaam Comfort®
Préserver l'environnement
Améliorer votre confort
Economiser de l’énergie

Duurzaam Comfort®

Van warmtepompen tot zonnesystemen, ketels voor vaste brandstoffen tot condenserende ketels, De Dietrich verbindt zich samen met u tot het Duurzaam Comfort®.

Duurzaam Comfort® gaat hand in hand met duurzame ontwikkeling die steunt op drie fundamentele pijlers : de econmische, de sociale en de ecologische pijler.

Sinds de jaren 1970 zijn de industrielanden gaan beseffen dat hun welvaart gebaseerd was op het intensief gebruik van natuurlijke rijkdommen. Want met een derde aspect, zeker even belangrijk als het economische en het sociale, was immers lang geen rekening gehouden : het milieu. 

De groep De Dietrich Thermique levert ook zijn bijdrage aan het behoud van het milieu, zonder de eis naar comfort van zijn klanten in het gedrang te brengen. 

Kies voor De Dietrich Duurzaam Comfort®

Door te kiezen voor Duurzaam Comfort® bespaart u energie, draagt u bij tot de bescherming van het milieu en verhoogt u uw comfort.

- Bespaar energie
Bespaar door enkel te verbruiken wat nodig is wanneer het nodig is. 

- Bescherm het milieu
Het aandeel van de verwarming van woningen in de uitstoot van broeikasgassen bedroeg eerder 32 %. Om dit percentage naar beneden te halen, streven we ernaar om de verwarmingssystemen op de ecologische technologieën af te stemmen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te verhogen.

- Verhoog uw comfort
Leef in harmonie met de natuur dankzij een technologie die, mede door uw keuzes, waakt over de kwaliteit van het water, het respect voor het milieu en een vermindering van de afvalberg.

En laten we vooral nooit dit mooi citaat van de Saint-Exupéry vergeten : "Wij erven de aarde niet van onze voorouders, maar lenen haar van onze kinderen".